Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 174/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 paźzdiernika 2005 r.

Zarządzenie Nr 174/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 26 paźzdiernika 2005 r

w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków jednostkom podległym na 2005
 
§ 1
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.)    zarzadzam co następuje:
 
Przekazuję informację jednostkom podległym o ostatecznych kwotach planowanych wydatków  ujętych w uchwale budżetowej na 2005 rok (po zmianch) zgodnie z załacznikami Nr 1 i Nr 2
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania