Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 171/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 171/05
Wójta Gminy Przykona
z 10 października 2005 r.
 
w sprawie  harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w IV kwartale 2005 roku
 
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.)  oraz art 29 ust 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 - tekst jednolity, ze zm.)  Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków  V kwartale 2005 roku zgodnie z załacznikami Nr 1 i 2.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania