Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 148/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 148/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
 
§ 1
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.)  oraz zrt 126 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 - tekst jednolity, ze zm.)  zarzadzam co następuje:
 
Przekazuję informację jednostkom podległyk o ostatecznych kwotach wydatków i dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2005 rok zgodnie z załacznikami Nr 1,2,3
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania