Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 147/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 maja 2005 r.

Zarządzenie Nr 147/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 5 maja 2005 r.
 
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw zwiazanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadzceń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.) zarzadzam co następuje:
§ 1
 
Powierzam Zespołowi Obsługi Szkół w Przykonie prowadzenie spraw  z przyjmowaniem wniosków o przyznawanie świadzceń pomocy materialnej o charaktarze socjalnym (stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego ) oraz wypłatę tych świadczeń.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania