Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 143/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 kwietnia 2005 r.

 
Zarządzenie  Nr 143/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
 
 w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281, poz.2781) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przedłużam termin składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego na rok szkolny 2004/2005 do dnia 23 kwietnia 2005 r.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.