Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 137/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 marca 2005 r.

Zarządzenie Nr 137/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 21 marca 2005 r.
 
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do  Rady Gminy Przykona w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2005 roku.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.1i 2  ustawy z dnia 16 lipca 1998r r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r. Nr 159,poz. 1547 z późn. zm./ Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje:
 
§1
 
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona
 w okręgu Nr 6, zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2005 roku  powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Przykonie  w składzie :
 
1. Agnieszka Czekalak  - zamieszkała Bąków Drugi
2. Karolina Kacała - zamieszkała Bądków Pierwszy
3. Renata Wypiór - zamieszkała Bądków Drugi
4. Łukasz Zagłoba - zamieszkały Żeroniczki
5. Krystyna Kuźnicka - zamieszkała Bądków Pierwszy
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.