Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 133 /05 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 stycznia 2005 roku

  
Zarządzenie Nr  133 /05
 
Wójta Gminy Przykona
 
z dnia 26 stycznia  2005 roku
 
 
 
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji  w I kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
 
 
 
                      Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r  nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zm.) Wójt Gminy
Przykona zarządza  co następuje :
 
 
§ 1
 
Przekazuje się informacje jednostkom podległym o harmonogramie realizacji  wydatków
i dotacji w  I kwartale 2005 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszego
zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  26 stycznia  2005 roku.