Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 129/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 stycznia 2005 roku

 
Zarządzenie Nr 129/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 4 stycznia 2005 roku
 
 
W sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki na 2005 rok.
 
 
                  Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Ustalam stały zapas gotówki w kasie urzędu  gminy na 2005 rok w wysokości 2.500 zł. Słownie: Dwa tysiące pięćset złotych.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2005 roku.
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 129/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 4 stycznia 2005 roku
 
 
                   Na 2005 rok ustala się stały zapas gotówki w kasie w wysokości           2.500 zł. Środki te przeznaczone będą na pokrycie drobnych wydatków
      bieżących i systematycznie uzupełniane z rachunku bankowego.