Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.5.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 0007.5.2018
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 listopada 2018 r.w sprawie  wyboru zastępcy  przewodniczącego  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
            
    Na podstawie art. 18 ust. 1, , art. 18 b  ust 1 i  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018  poz. 994 ze. zm.) oraz § 100 ust. 3 uchwały   Nr 0007.318.2018 z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Statutu Gminy Przykona (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9072)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Radny  Kamiński Przemysław  - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy