Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.4.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 0007.4.2018
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru przewodniczących i  zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.

            
    Na podstawie art. 18 ust. 1,art.18 a ust. 1, art. 18 b  ust 1 i  art. 21 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018  poz. 994 ze. zm.) oraz  § 67 , §74, §100 uchwały   Nr 0007.318.2018 z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Statutu Gminy Przykona (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9072)  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 11. Komisja Rewizyjna
1) radny  Augustyniak Janusz  - Przewodniczący Komisji

2) radny  Bober Marek             - Zastępca Przewodniczącego

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 radny  Marczyński Andrzej  - Przewodniczący Komisji


 3. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

1) radny  Urbaniak Marek    - Przewodniczący Komisji

2) radny  Czaja Marcin         - Zastępca Przewodniczącego

4.  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

1) radny Witczak Czesław  - Przewodniczący Komisji

2) radny  Gorzelańczyk Andrzej   - Zastępca Przewodniczącego

 

5.  Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych

1) radny  Bober Marek   - Przewodniczący Komisji

2) radny  Marczyński Andrzej - Zastępca Przewodniczącego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy