Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.2.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 0007.2.2018
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 listopada 2018 rokuw  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.          Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2018 r. poz. 994 ze zm./ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1 


1. Stwierdza się wybór radnego Tadeusza Rembasa na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona.

2. Stwierdza się wybór radnego Łukasza Sadłowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przykona.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maksymilian Majchrzak