Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2010 roku

 

Uchwała Nr I/2/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 listopada 2010 roku

w  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.

          Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r.Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1

 

Stwierdza, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona wybrano :

1.     radnego  Macieja Bednarka

2.     radnego  Jerzego  Rosiaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.