Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2010 roku

 

Uchwała Nr I/1/10
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.

                 Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /  Dz.U. z  2001 r. Nr 142 poz.1591 z pózn. zm./ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1

Stwierdza , że na Przewodniczącego Rady Gminy Przykona wybrano radnego

Czesława Witczaka

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.