rok 2006

Podatki i opłaty lokalne

W roku 2006 obowiązują podatki i opłaty lokalne określone przez poniższe Uchwały Rady Gminy Przykona:

UCHWAŁA Nr XXXIX/208/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości 

UCHWAŁA Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .

UCHWAŁA Nr XXXIX/215/05 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 1 grudnia 2005roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok .

UCHWAŁA  Nr XXXIX/210/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie  podatku od posiadania psów 

UCHWAŁA Nr XXXIX/212/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA  Nr XXXIX/211/05 Rady Gminy Przykona z dnia1 grudnia 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006rok

Wzory deklaracji podatkowych:

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCHW PODATKU ROLNYM

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM