Projekt zmiany studium

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona - luty 2020 r.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona - luty 2020 r.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona - listopad 2016

 

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona - listopad 2016  (pobierz *.zip 16,1MB)