Petycje

Petycja w sprawie umieszczenia na stronach urzędu linku do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy.

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:


Podmiot Wnoszący Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459


Wspólwnioskodawca:

Wiarygodna Firma sp. z o.o.

Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000451075, NIP 8982202760, 

REGON 022079711 Kapitał zakładowy: 212.000 zł
Przedmiot petycji

    - Petycja w sprawie  umieszczenia  na stronach urzędu  linku do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy.

 


Data złożenia petycji

   -  30.09 2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

 

 

 Do pobrania:

 1) Treśc petycji - (*.PDF)

 

Lista wiadomości
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.