Petycje

Petycja w sprawie zamieszczenia na Oficjalnej Stronie Internetowej Baneru dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachow

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:
WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa
Siedziba:
Blacharska 1/165
02-660 Warszawa
KRS: 0000345672


Podmiot Wnoszący Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459Przedmiot petycji

    - zamieszczenie na Oficjalnej Stronie Internetowej Baneru dotyczącego zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.


Data złożenia petycji

   -  21.06 2017 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

 

 

 Do pobrania:

 1) Treśc petycji - (*.PDF)

 

Lista wiadomości
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.