Petycje

Petycja w sprawie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

    - wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji

    -Petycja w sprawie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta


Data złożenia petycji

   -  04.05 2016 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

-Przesłąno załącznik nr 2 petycji do niżej wymienionych Szkół z terenu Gminy Przykona:

                 - Szkoła Podstawowa w Boleszczynie

                 - Zaspół Szkół w Przykonie

 

- Udzielona odpowiedź. 

 

 Do pobrania:

 1) Treśc petycji - (*.PDF)

Lista wiadomości
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.