Petycje

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

Podmiot Wnoszący Petycję 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

 

S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków   

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000034998, 

NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368, 

 Przedmiot petycji:

   

Próba wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. 

 


Data złożenia petycji

   -  18.09.2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

 

 

 

 Do pobrania:

 1) Treśc petycji - (*.PDF)

 

Lista wiadomości
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.
z dnia 14 grudnia 2020r.