Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie

 
ul. Szkolna 3
62-731 Przykona
tel. 63 279 10 40 
 

- Kierownik GOPS: Anna Robaszek
 
 
Roczne bilanse jednostki:
 
 
 
__________________________