rok 2022

 

 

Zarządzenie Nr  255/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia  30 sierpnia 2021 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2022 rok