rok 2021

 

 

Zarządzenie Nr  158/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia  25 sierpnia 2020 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2021 rok

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Przykona  z dnia 13 listopada 2020 r.w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr 0007.203.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Uchwała Nr SO-0952/22/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opini o projekcie uchwłay budżetowej Gminy Przykona na 2021 rok.

 Uchwała Nr SO-957/22/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionaklnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026

Uchwała nr SO-8/0951/164/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinio o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przykona

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2021r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021 roku

 

STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Najbliższa gmina  o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wysokość wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 1 i art. 44 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych