rok 2021

 

 

Zarządzenie Nr  158/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia  25 sierpnia 2020 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2021 rok