rok 2018

Budżet 2018

 

Zarządzenie Nr  252 /2017 Wójta Gminy Przykona z dnia  28 sierpnia  2017 roku w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 267/2017 Wójta Gminy  Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 

 
Zarządzenie  Nr 268/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026 

 

Uchwała Nr SO-0952/22/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwału budżetowej Gminy Przykona na 2018rok. 

Uchwała Nr SO-0957/22/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona

 

 Uchwała Nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Uchwała Nr SO-951/56/P/8/ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłłowości planowanej kwoty długu Gminy Przykona 

Uchwała Nr SO-951/52/P/8/ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona na 2018 rok

Uchwała Nr SO-0955/52/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta GMiny Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018r.

 

 

Bilans za rok 2018

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

 

PODSTAWOWA KOWTA DOTACJI, o której mowa w art. 12 ustawy finansowaniu zadań oświatowych na dzień 01.01.2018 r.

 

 

STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowy

 

 AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 2 i art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - październik

STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, - październik

 

 

Wysokość wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1,2 i 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI,o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt. 1 i art. 44 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Aktualizacja wysokość wskaźnika zwiększającego, o którym mowa  w art. 14 pkt. 1  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych