rok 2015

Budżet Gminy na 2015

 

Zarządzenie Nr 310/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2015rok

Zarządzenie  Nr 311/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036 

Uchwała SO-0952/20/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pożananiu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie  opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2015r.

Uchwała SO-0957/20/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pożananiu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona.

Uchwała Nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok  

Uchwała Nr SO-0951/532/P/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwocie długu Gminy Przykona

Informacja z wykonanai budżetu gminy z II kwartał 2015 roku

Zarządzenie  Nr 67/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia  2015 roku w sprawie przedstawienia  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  za I półrocze 2015 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

 Informacja z wykonanai budżetu gminy z IV kwartał 2015 roku

 Uchwała Nr SO-095/32/D/8/Ko/2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona na 2015 rok

Uchwała Nr SO-0953/56/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opini o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Przykona

 

 Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2015 rok

 Uchwała Nr SO-954/45/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przezdłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 rok