rok 2014

Budżet Gminy na 2014

 

Zarządzenie Nr  219 /2013 Wójta Gminy Przykona z dnia  10 września  2013 roku W  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2014 rok

Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2013roku w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2014rok

Uchwała SO-0952/24/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pożananiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2014r.

Uchwała Nr 0007.246.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej  na 2014 rok.

Uchwała SO-0957/24/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pożananiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona.

Uchwała SO-0951/26/D/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2014r. w sprawie wyrażenia opini o  możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona  na 2014 rok

  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał  2014 roku

  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał  2014 roku

  Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał  2014 roku 

Zarządzenie Nr 297/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegi wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, o kształtowaniu się WIeloletniejPrognazy finansowej oraz  o przebirgu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Uchwała Nr SO-0953/54/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania bużetu za pierwsze pólrocze 2014 roku Gminy Pyrzkona

 

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca  2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona   za 2014 rok

Uchwała SO-0954/50/8/Ko/2015 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Przykona za 2014 rok