rok 2013

rok 2013

 

Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta  Gminy Przykona z dnia 14 września 2012 r w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok .

Zarządzenie  Nr 156  /2012 Wójta Gminy  Przykona  z dnia 14 listopada  2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie Nr  157/2012 Wójta Gminy  Przykona z dnia  14 listopada  2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata  2013 -  2027

Uchwała SO-0952/54/8/KO/2012 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opini  o projekcie budżetu Gminy Przykona na 2013r.  

Uchwała SO-0957/54/8/KO/2012 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona 

Uchwała Nr 0007.170.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała SO-0951/18/P/Ko/2013 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przykona 

Uchwała SO-0951/17/P/D/8/Ko/2013 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia opini o  możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku  

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku  

Zarządzenie Nr 264/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 marca  2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona za 2013 rok

 Uchwała SO-0954/56/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.