rok 2012

rok 2012

1) Zarządzenie  Nr 70/2011 Wójta Gminy  Przykona  z dnia 15 listopada  2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok - (*.ZIP - 350 KB)

Uchwała SO-0952/38/8/KO/2011 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opini o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2012r. 

 Uchwała SO-0957/38/8/KO/2011 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opini o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przykona

Uchwała nr SO-0951/14/P/8/K0/2011 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opini o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy

Uchwała nr SO-0951/32/D/8/K0/2012 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Przykona.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku

Zarządzenie  Nr 138 /2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia  2012 roku w sprawie przedstawienia  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 

Uchwała SO-0953/52/8/KO/2012 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 wrzesnia 2012r. w sprawie wyrażenia opini o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 Gminy Przykona   

Zarządzenie Nr 180/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 28  marca  2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie  i Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  Gminy  Przykona  za 2012 rok

Uchwała Nr SO-954/33/8/Ko2013 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowek w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażania opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Przykona sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.