rok 2011

Budżet na 2011 rok

 UCHWAŁA Nr IV/15/2011 RADY GMINY PRZYKONA z dnia26 stycznia 2011 r.   w sprawie  budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała SO-0952/I/37/8/KO/2010 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opiniprojekcie uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2011r. 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2011 roku

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Uchwała Nr SO-0953/47/8/KO/11 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 wzreśnia 2011r. wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonaia budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku Gminy Przykona

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Sprawozdanie z udzielenia pomocy publicznej 

Zarządzenie Nr 103 /2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 marca  2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2011 rok

Uchwała Nr SO-0954/22/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożeniu przez Wójta Gminy Przykona sprawozdnia z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2011 rok w zar z informacja o stanie mienia komunalnego.