rok 2005

Budżet 2005r.

 

Uchwała Nr XXVII/151/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok