rok 2003

Budżet Gminy Przykona

Strukturę budżetu Gminy Przykona określa Uchwała Nr V/ 17 /03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 roku.

Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Przykona w  sprawie sprawozdaniaz z wykonania budżetu Gminy za 2003