Jesteś tutaj:   

Podatki i opłaty lokalne

Każdy może się dowiedzieć o wysokości  podatków, wysokości rat, terminach ich wpłat, sposobach ich realizacji, oraz możliwościach odroczeń. Informacji tych udziela inspektor ds. wymiaru podatków i opłat (pok. nr 13)
  • Podatki płacone są według stawek ustalonych w uchwałach Rady Gminy Przykona i w terminach ustawowych. Aby zmienić termin, składa się przed datą płatności, wniosek o odroczenie lub umorzenie.
  •  W niektórych przypadkach można ubiegać się  o ulgi podatkowe składając odpowiednie wnioski np: 
    ulga inwestycyjna,  do wniosku należy dołączyć: zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków
    ulga z tytułu nabycia gruntów,  zwolnienia nie stosuje się, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową
    ulga wojskowa   do podania należy dołączyć zaświadczenie z jednostki wojskowej
 
Wpłaty można dokonywać u sołtysa i Banku na konto Urzędu Gminy Przykona:
 
BS Konin O/Turek Filia w Przykonie:
 05 8530 0000 1200 4964 20000001
 
U sołtysa opłacamy :  
- podatek leśny, rolny, od nieruchomości,
 
W kasie Urzędu Gminy opłacamy:
- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłata za kolczykowanie zwierząt,
- czynsze dzierżawne,
- opłata z wieczyste użytkowanie grunyów:
 
W Banku opłacamy:
-  podatek leśny, rolny, od nieruchomości,
- podatek od środków transportowych,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, 
 

Wzory deklaraci pdatkowych od osób prawnych i informacji od osób fizychnych znajdują się na stronie BIP-u w dziale:  Podatki i opłaty lokalne

Stawki podatków określa Uchwała rada Gminy Przykona   > > > >