Jesteś tutaj:   

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

mię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

 


Data złożenia petycji

   -  26.03.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

w związku z art. 15 zzs Ustawy zd dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowuch (DZ.U. z 2020 roku poz. 374 ze zm) termin na rozpatrzenie petycji upływa 24 sierpnia 2020r.

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

 

 

 

 Do pobrania:

  1) Treśc petycji - (*.PDF)